Problem otyłości

Stałemu rozwojowi cywilizacyjnemu nieuchronnie towarzyszy coraz częstsze występowanie wcześniej nieznanych lub rzadko występujących negatywnych zjawisk zdrowotnych. Zmiana dziennej aktywności i jej form w kierunku siedzącego trybu życia i pracy połączonego z brakiem ruchu i nadmiarem łatwo dostępnego, wysoko przetworzonego pożywienia wpływają na powstawanie chorób cywilizacyjnych, a w szczególności na rozwój otyłości. Otyłość definiowana jest przez WHO jako patologiczne lub nadmierne gromadzenie tkanki tłuszczowej, które może prowadzić do niekorzystnych skutków zdrowotnych. Powszechnie przyjętą i najczęściej stosowaną miarą zawartości tkanki tłuszczowej jest wskaźnik masy ciała BMI.

Otyłość na świecie

Zgodnie z najnowszymi danymi liczba otyłych osób na świecie w ciągu ostatnich trzydziestu lat podwoiła się, osiągając rozmiary pandemii obejmującej około 500 milionów osób, co stanowi 11% dorosłej populacji. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego z 2009 roku, w Polsce otyłość rozpoznano u 17% mężczyzn i u 15% kobiet. Ponadto, w ciągu 13 lat objętych analizą, dynamika wzrostu liczby osób otyłych wśród mężczyzn była znacznie wyższa i spowodowała niemalże podwojenie ich odsetka. Według ekspertów WHO 65% ludzi mieszka w krajach, w których nadwaga i otyłość zabijają więcej ludzi niż głód.

Otyłości można zapobiegać

Otyłość należy do chorób, którym można zapobiegać. Zarówno nieskuteczność w zapobieganiu otyłości, jak i odsetek osób otyłych wymuszają poszukiwanie skuteczniejszych metod leczenia otyłości. Skuteczność proponowanych metod, ich rzeczywista wartość i bezpieczeństwo są co najmniej kontrowersyjne. Większość osób otyłych przynajmniej raz w życiu podejmowała próbę odchudzani, a przez zmniejszenie ilości spożywanego pokarmu. Najczęściej próby te kończyły się niepowodzeniem lub powrotem do wyjściowej masy ciała w ciągu kilkunastu miesięcy od zakończenia diety (tzw. efekt jo-jo).

Masz wątpliwości? Zapytaj o zabieg!