Here you can change the language of the site
ul. Brzozowa 54
40-170 Katowice
Pn-Pt: 09:00 - 18:00
Sob/Nd: Nieczynne

Kliknij aby zadzwonić:

32 255 38 32

Monitoring wizyjny

Regulamin Monitoringu Wizyjnego w Klinice Chirurgii Mazan w Katowicach

1. Regulamin określa zasady funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego w Klinice Chirurgii Mazan w Katowicach w tym miejsca instalacji kamer systemu na terenie siedziby firmy i wokół siedziby firmy, reguły rejestracji i zapisu informacji oraz sposób ich zabezpieczenia, a także możliwości udostępniania zgromadzonych danych o zdarzeniach.

2. Administratorem systemu monitoringu jest Zbigniew Mazan, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwa Klinika Chirurgii Mazan.

3. Zapisy z kamer monitoringu wizyjnego stanowią zbiór danych osobowych, którego administratorem jest Zbigniew Mazan, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwa Klinika Chirurgii Mazan. Przetwarzanie tego zbioru podlega przepisom RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) oraz przepisom krajowym dotyczącym ochrony danych osobowych.

4. Obszar monitoringu wizyjnego został oznaczony w sposób wyraźny za pośrednictwem tablic i naklejek informacyjnych.

§ 2

1. Celem monitoringu jest (mając na uwadze art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora oraz art. 222 Kodeksu pracy):

 • zapewnienie oraz zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników siedziby firmy (ze szczególnym uwzględnieniem pracowników oraz innych osób przebywających na terenie siedziby firmy)
 • ograniczenie zachowań nagannych, wybryków chuligańskich, oraz innych zachowań niepożądanych zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu użytkowników
 • wyjaśnianie sytuacji konfliktowych
 • ustalanie sprawców czynów nagannych (zniszczenia mienia, kradzieże, itp.)
 • ograniczanie dostępu do siedziby firmy osób nieuprawnionych i niepożądanych
 • wyeliminowanie aktów wandalizmu
 • sprawowanie nadzoru oraz kontroli przez administratora danych
 • zapewnienie zachowania w tajemnicy informacji o charakterze poufnym

2. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 3

1. Monitoring funkcjonuje całodobowo.

2. Rejestracji i zapisywaniu na nośniku fizycznym podlega tylko obraz (wizja) z kamer systemu monitoringu. Nie jest rejestrowany dźwięk (fonia).

§ 4

System monitoringu wizyjnego składa się z:

 • kamer rozmieszczonych wewnątrz budynku oraz na zewnątrz rejestrujących obraz w kolorze i rozdzielczości umożliwiającej identyfikacją osób
 • urządzenia i oprogramowania rejestrującego i zapisującego obraz na nośniku fizycznym oraz pozwalającego na jego odczyt (tzw. rejestrator)
 • oprogramowania do podglądu obrazu z kamer i zarejestrowanych nagrań

§ 5

Odpowiedzialnym za obsługę oraz prawidłowe funkcjonowanie systemu monitoringu jest Zbigniew Mazan, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Klinika Chirurgii Mazan. Osoby odpowiedzialne mają dostęp do:

 • bezpośredniego podglądu kamer
 • urządzenia rejestrującego
 • zapisów z kamer

§ 6

1. Oprogramowanie rejestrujące i zapisujące obraz zainstalowane jest na rejestratorze, na którym jest nagrywany obraz z kamer, umieszczonym w zamykanym na klucz pomieszczeniu. Dostęp do pomieszczenia mają tylko osoby upoważnione. Rejestrator dodatkowo chroniony jest loginem oraz hasłem dostępu.

2. Zapis obrazu może być udostępniony za zgodą administratora:

 • pracownikom administratora w ramach czynności wykonywanych w trakcie prowadzenia postępowanie wewnętrznego mającego na celu wyjaśnienie okoliczności, np. zdarzeń związanych z zachowaniem nagannym, wybrykami chuligańskimi sytuacji konfliktowych lub związanych z ustalaniem sprawców czynów nagannych (zniszczenia mienia, kradzieże itp.) w siedzibie firmy
 • właściwym organom (m.in. Policji, Prokuraturze, Sądom) w zakresie realizowania przez nie ustawowych zadań

3. Nagrania są udostępniane na nośniku elektronicznym w postaci np. płyty CD/DVD i przekazywane za pokwitowaniem.

4. Okres przechowywania nagrań wynosi maksymalnie 3 miesiące. Po tym okresie nagrania są kasowane automatyczne poprzez nadpisanie kolejnych nagrań.

5. Osoby, które mają wgląd w obraz zarejestrowany przez monitoring wizyjny mają świadomość odpowiedzialności za ochronę danych osobowych oraz posiadają stosowne upoważnienie wydane przez administratora danych osobowych.

Sprawdź też:

Zdecyduj się na zabieg w Klinice Chirurgii Mazan

Bariatria Katowice - metody zmniejszenia żołądka
Chirurgia bariatryczna
chirurgia plastyczna Katowice
Chirurgia plastyczna
chirurgia ogólna Katowice
Chirurgia ogólna
chirurgia naczyniowa Katowice
Chirurgia naczyniowa
Proktologia Katowice
Proktologia
Ortopedia Katowice
Ortopedia

Porozmawiajmy!

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami - rozwiejemy wszelkie wątpliwości

Kliniki Chirurgii Mazan
Kliniki Chirurgii Mazan
Kliniki Chirurgii Mazan
Kliniki Chirurgii Mazan
Kliniki Chirurgii Mazan
Kliniki Chirurgii Mazan