Here you can change the language of the site
ul. Brzozowa 54
40-170 Katowice
Pn-Pt: 09:00 - 18:00
Sob/Nd: Nieczynne

Kliknij aby zadzwonić:

32 255 38 32

Udostępnianie dokumentacji medycznej

1) W celu uzyskania dostępu do dokumentacji medycznej pacjenta, pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub osoba upoważniona składa wniosek, którego wzór stanowi załącznik nr 2.

2) Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej w formie pisemnej można:

  • złożyć osobiście;
  • przesłać na adres siedziby Kliniki Chirurgii Mazan;
  • przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e mail: sekretariat@klinika-mazan.pl;

3) Wniosek w formie ustnej może zostać zgłoszony osobiście lub telefonicznie, wówczas pracownik rejestracji przyjmujący zgłoszenie wypełnia i podpisuje wniosek w miejscu przeznaczonym na podpis wnioskodawcy oraz zamieszcza adnotację, że został złożony w formie ustnej. Adnotacja jest opatrywana datą i godziną przyjęcia wniosku.

4) Udostępnienie dokumentacji medycznej następuje w trybie zapewniającym zachowanie poufności i ochrony danych osobowych.

5) Udostępnienie dokumentacji medycznej uprawnionemu następuje bez zbędnej zwłoki…

6) Odmowa wydania dokumentacji medycznej następuje na podstawie decyzji Dyrektora w formie pisemnej i wymaga podania uzasadnienia.

Opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej

1) prawo wglądu do dokumentacji medycznej jest nieodpłatne.

2) opłata za sporządzenie kopii, odpisu, wyciągu, wydruku jest pobierana w wysokości:

  • 1 strona odpisu lub wyciągu – 9,04 zł
  • 1 strona kopii albo wydruku – 0,32 zł
  • dokumentacja medyczna wydawana na informatycznym nośniku danych – 1,81 zł

3) w przypadku złożenia przez uprawnionego pierwszego wniosku o udostępnienie kopii dokumentacji medycznej, zostaje ona udostępniona nieodpłatnie, na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta w zw. z art. 15 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu i Rady (WE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), o czym należy informować pacjentów, wnioskujących o udostępnienie kopii danych zawartych w dokumentacji medycznej.

Wydawanie oryginału dokumentacji medycznej przeznaczonej do zniszczenia

1) Uprawniony ma prawo do dokonania odbioru oryginału dokumentacji medycznej po upływie terminu jej przechowywania.

2) Odbiór dokumentacji następuje po osobistym stawieniu się w Klinice Chirurgii Mazan, okazaniu dokumentu tożsamości potwierdzającego uprawnienie do odbioru oraz pokwitowaniu odbioru.

Więcej informacji mogą Państwo uzyskać w naszej siedzibie, przy ul. Brzozowej 54 w Katowicach.

Sprawdź też:

Zdecyduj się na zabieg w Klinice Chirurgii Mazan

Bariatria Katowice - metody zmniejszenia żołądka
Chirurgia bariatryczna
chirurgia plastyczna Katowice
Chirurgia plastyczna
chirurgia ogólna Katowice
Chirurgia ogólna
chirurgia naczyniowa Katowice
Chirurgia naczyniowa
Proktologia Katowice
Proktologia
Ortopedia Katowice
Ortopedia

Porozmawiajmy!

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami - rozwiejemy wszelkie wątpliwości

Kliniki Chirurgii Mazan
Kliniki Chirurgii Mazan
Kliniki Chirurgii Mazan
Kliniki Chirurgii Mazan
Kliniki Chirurgii Mazan
Kliniki Chirurgii Mazan