Here you can change the language of the site
ul. Brzozowa 54
40-170 Katowice
Pn-Pt: 09:00 - 18:00
Sob/Nd: Nieczynne

Kliknij aby zadzwonić:

32 255 38 32

Zasady płatności endoskopia

Zasady rezerwacji i uiszczania zadatku za zabiegi gastroskopii i kolonoskopii

Niniejszy dokument reguluje zasady rezerwacji i uiszczenia zadatku za zabiegi endoskopowe obowiązujące w Klinice Chirurgii Mazan w Katowicach (Zbigniew Mazan Klinika Chirurgii Mazan w Katowicach przy ul. Brzozowej 54, NIP: 6252029012 – dalej jako: Klinika)

 1. Rezerwacji terminu zabiegu dokonuje się poprzez umówienie w rejestracji Kliniki – osobiście lub telefonicznie.
 2. Rezerwacja termin badania gastroskopii oraz kolonoskopii, dla swojej skuteczności wymaga wpłacenia zadatku w  kwocie 200 zł. Wpłata zadatku winna nastąpić najpóźniej na 4 dni kalendarzowe (tj.: 96 godzin) przed ustalonym terminem wizyty. W razie braku wpłaty zadatku rezerwowany termin ulega automatycznemu anulowaniu.
 3. Rezerwacja może być odwołana przez Pacjenta bez żadnych konsekwencji finansowych najpóźniej na 4 dni kalendarzowe (tj.: 96 godzin) przed wyznaczonym terminem. Odwołanie może być złożone w formie mailowej (na adres mailowy sekretariat@klinika-mazan.pl ) lub telefonicznie forma sms pod numerem telefonu – 691 476 095
 4. Zadatek winien być wpłacony na rachunek Kliniki tj.

ZBIGNIEW MAZAN KLINIKA CHIRURGII MAZAN
PL 27 1090 2011 0000 0001 4695 4713 Santander Bank Polska S.A.
Kod SWIFT banku: WBKPPLPP

W opisie przelewu należy bezwzględnie określić: „zadatek na poczet zabiegu endoskopowego” – a w przypadku, gdy zapłata dokonywana jest z innego rachunku niż Pacjenta – także podać imię i nazwisko Pacjenta.

5. Wpłacony zadatek ma następujące znaczenie i będzie rozliczony w następujący sposób:

 • w przypadku skorzystania przez Pacjenta z zabiegu w umówionym terminie, kwota zadatku zostanie zaliczona na poczet ceny zabiegu pobieranej zgodnie z obowiązującym cennikiem Kliniki,
 • w przypadku, gdy Pacjent nie skorzysta z zabiegu w umówionym terminie (nie stawi się w Klinice) lub dokona odwołania rezerwacji w terminie krótszym niż 4 dni (tj.: 96 godzin) przed zabiegiem wpłacony zadatek przepada i zostaje zatrzymany przez Klinikę,
 • W razie odwołania rezerwacji zgodnie z pkt. 3 powyżej (tj. najpóźniej na 4 dni kalendarzowe (tj.: 96 godzin) przed terminem) zadatek zostanie zwrócony Pacjentowi w pełnej wysokości,
 • w przypadku, gdy w ustalonym terminie zabieg nie będzie mógł dojść do skutku z przyczyn za które odpowiada Klinika – stosownie do decyzji Pacjenta – kwota  zadatku może być przeniesiona na poczet zabiegu w innym ustalonym przez Strony terminie, a w razie braku ustalenia innego terminu podlega zwrotowi na rzecz Pacjenta w wysokości dwukrotności wpłaconej kwoty

6. Niniejszy dokument obowiązuje od dnia 19 czerwca 2023 roku.


Zasady rezerwacji i uiszczania zadatku za badanie kapsułką endoskopową

Niniejszy dokument reguluje zasady rezerwacji i uiszczenia zadatku za badanie endoskopowe obowiązujące w Klinice Chirurgii Mazan w Katowicach (Zbigniew Mazan Klinika Chirurgii Mazan w Katowicach przy ul. Brzozowej 54, NIP: 6252029012 – dalej jako: Klinika)

 1. Rezerwacji terminu zabiegu dokonuje się poprzez umówienie w rejestracji Kliniki – osobiście lub telefonicznie.
 2. Rezerwacja terminu badania kapsułką endoskopową, dla swojej skuteczności wymaga wpłacenia zadatku w  kwocie 500 zł. Wpłata zadatku winna nastąpić najpóźniej na 5 dni roboczych (120 godzin) przed ustalonym terminem wizyty. W razie braku wpłaty zadatku rezerwowany termin ulega automatycznemu anulowaniu.
 3. Rezerwacja może być odwołana przez Pacjenta bez żadnych konsekwencji finansowych najpóźniej na 5 dni roboczych przed wyznaczonym terminem. Odwołanie może być złożone w formie mailowej (na adres mailowy sekretariat@klinika-mazan.pl) lub telefonicznie forma sms pod numerem telefonu – 691 476 095
 4. Zadatek winien być wpłacony na rachunek Kliniki tj.

ZBIGNIEW MAZAN KLINIKA CHIRURGII MAZAN
PL 27 1090 2011 0000 0001 4695 4713 Santander Bank Polska S.A.
Kod SWIFT banku: WBKPPLPP

W opisie przelewu należy bezwzględnie określić: „zadatek na poczet badania endoskopowego” – a w przypadku, gdy zapłata dokonywana jest z innego rachunku niż Pacjenta – także podać imię i nazwisko Pacjenta.

5. Wpłacony zadatek ma następujące znaczenie i będzie rozliczony w następujący sposób:

 • w przypadku skorzystania przez Pacjenta z badania w umówionym terminie, kwota zadatku zostanie zaliczona na poczet ceny badania pobieranej zgodnie z obowiązującym cennikiem Kliniki,
 • w przypadku, gdy Pacjent nie skorzysta z badania w umówionym terminie (nie stawi się w Klinice) lub dokona odwołania rezerwacji w terminie krótszym niż 5 dni roboczych przed zabiegiem wpłacony zadatek przepada i zostaje zatrzymany przez Klinikę,
 • w razie odwołania rezerwacji zgodnie z pkt. 3 powyżej (tj. najpóźniej na 5 dni roboczych (120 godziny) przed terminem) zadatek zostanie zwrócony Pacjentowi w pełnej wysokości,
 • w przypadku, gdy w ustalonym terminie badanie nie będzie mogło dojść do skutku z przyczyn za które odpowiada Klinika – stosownie do decyzji Pacjenta – kwota  zadatku może być przeniesiona na poczet zabiegu w innym ustalonym przez Strony terminie, a w razie braku ustalenia innego terminu podlega zwrotowi na rzecz Pacjenta w wysokości dwukrotności wpłaconej kwoty,

6. Niniejszy dokument obowiązuje od dnia 05 marzec 2024 roku.

Zdecyduj się na zabieg w Klinice Chirurgii Mazan

Oferta zabiegowa endoskopii

Gastroskopia Katowice
Gastroskopia
Kolonoskopia Katowice
Kolonoskopia
Kapsuła endoskopowa Katowice
Kapsuła endoskopowa
GERD Katowice
GERD
PEG Katowice
PEG

Porozmawiajmy!

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami - rozwiejemy wszelkie wątpliwości

Kliniki Chirurgii Mazan
Kliniki Chirurgii Mazan
Kliniki Chirurgii Mazan
Kliniki Chirurgii Mazan
Kliniki Chirurgii Mazan
Kliniki Chirurgii Mazan