Here you can change the language of the site
ul. Brzozowa 54
40-170 Katowice
Pn-Pt: 09:00 - 18:00
Sob/Nd: Nieczynne

Kliknij aby zadzwonić:

32 255 38 32

dr n. med. Sebastian Kwiatek

dr n. med. Sebastian Kwiatek
dr n. med. Sebastian Kwiatek
dr n. med. Sebastian Kwiatek

Dr n med. Sebastian Kwiatek jest absolwentem Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko – Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

W trakcie studiów był naukowo związany w ramach Studenckiego Koła Naukowego z Katedrą i Oddziałem Klinicznym Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej w Bytomiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Po ukończeniu studiów rozpoczął w tym ośrodku pracę jako młodszy asystent, a następnie podjął rezydenturę w zakresie chorób wewnętrznych.

W 2012 roku obronił z wyróżnieniem pracę doktorską pod promotorstwem Prof. Dr hab. n med. Aleksandra Sieronia pt.: „Analiza autofluorescencji i fluorescencji oraz biopsja optyczna zmian proliferacyjnych skóry i przełyku” dotyczącą wykorzystania fizycznych właściwości biooptycznych tkanek w diagnostyce nowotworów. W trakcie szkolenia specjalizacyjnego z chorób wewnętrznych prowadził pracę naukową oraz dydaktyczną ze studentami Wydziału Lekarskiego w Zabrzu, Wydziału Ratownictwa Medycznego oraz Fizyki Medycznej US.

Jest autorem ponad 100 publikacji w czasopismach polskich i zagranicznych oraz wystąpień zjazdowych i konferencyjnych w Polsce i Europie obejmujących zagadnienia współczesnego obrazowania endoskopowego zmian przednowotworowych i nowotworowych przewodu pokarmowego o łącznym Impact Factor 44,5. Był promotorem pomocniczym jednego doktoratu. Po uzyskaniu tytułu specjalisty z zakresu chorób wewnętrznych podjął specjalizację z zakresu angiologii, którą ukończył w 2021 roku. Uzyskał Dyplom Umiejętności Sekcji Endoskopii Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii w zakresie badań endoskopowych górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego. W 2019 roku otrzymał Honorową Nagrodę Zaufania „Złoty Otis 2019” za dokonania naukowe w medycynie fizykalnej, w głównej mierze za współtworzenie nowoczesnego systemu analizy obrazu pozwalającego na detekcję zmian przednowotworowych i nowotworowych przy użyciu światła spolaryzowanego.

Poza badaniami endoskopowymi przewodu pokarmowego Dr n med. Sebastian Kwiatek wykonuje badania echokardiograficzne zarówno przezklatkowe jak i przezprzełykowe, badania dopplerowskie naczyń, badania USG tarczycy z biopsją cienkoigłową oraz badania USG jamy brzusznej. Obecnie, po przebytym szkoleniu w Hamburgu, wprowadza na Śląsku zabiegi endoskopowej plastyki żołądka metodą OverStitch.

Jest członkiem Towarzystwa Internistów Polskich, Europejskiej Platformy Medycyny Fotodynamicznej, Europejskiego Towarzystwa Fotobiologicznego, a także Sekcji Endoskopii Polskiego Towarzystwa Gastroenterologicznego. Jego głównym zainteresowaniem pozamedycznym jest nurkowanie swobodne, co umożliwiło mu przeprowadzenie unikatowych na skalę światową badań echokardiograficznych płetwonurków, ukazujących nowe aspekty kardiologiczne nurkowania swobodnego i ich wpływu na zjawisko choroby dekompresyjnej.

Certyfikaty

Porozmawiajmy!

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami - rozwiejemy wszelkie wątpliwości

Kliniki Chirurgii Mazan
Kliniki Chirurgii Mazan
Kliniki Chirurgii Mazan
Kliniki Chirurgii Mazan
Kliniki Chirurgii Mazan
Kliniki Chirurgii Mazan