Prof. dr hab. n. med. Jacek Starzewski jest doświadczonym chirurgiem ogólnym oraz renomowanym specjalistą w dziedzinie koloproktologii. Tytuł doktora nauk medycznych oraz specjalizację drugiego stopnia w dziedzinie chirurgii ogólnej uzyskał, odpowiednio, w 1971 oraz 1972 roku. Następnym krokiem jego kariery było złożenie rozprawy habilitacyjnej oraz otrzymanie tytułu doktora habilitowanego nauk medycznych. Miało to miejsce w 1982 roku. W roku 1996 prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał mu miano profesora nauk medycznych.

Profesor Starzewski zdobywał swoje doświadczenie podczas pracy w wielu renomowanych ośrodkach klinicznych. Pełnił funkcję ordynatora Oddziału Chirurgii Ogólnej Szpitala nr 1 w Sosnowcu, a od 1997 roku ordynatora Oddziału Chirurgii Ogólnej w Szpitalu Górniczym (obecnego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. św. Barbary). Ponadto od lipca 2000 roku, do października 2006 roku sprawował urząd kierownika Katedry i Oddziału Klinicznego Chirurgii Ogólnej i Koloproktologicznej Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Aktualnie pełni funkcję konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie chirurgii ogólnej. Ponadto swoje kwalifikacje zawodowe podnosił podczas licznych staży i szkoleń w renomowanych zagranicznych ośrodkach.