Zasada działania stosowanego w Klinice Mazan systemu NanoKnife IRE gwarantuje doskonałe rezultaty zabiegowe dzięki nowatorskiemu wykorzystaniu zmiennego pola elektrycznego o napięciu do 3000V i wytworzeniu serii mikrosekundowych impulsów elektrycznych w celu otwarcia „porów” w błonach komórkowych. Odpowiednie impulsy elektryczne są przekazywane za pomocą sond o kształcie podobnym do igieł, umieszczanych w rejonie wokół guza nowotworowego czyli tzw. strefie ablacji. Zabieg odbywa się pod ścisłą kontrolą za pośrednictwem obrazu tomografii komputerowej lub USG. Kontrolowany przez komputer przepływ napięcia pomiędzy elektrodami powoduje otwarcie porów w błonie komórkowej komórek nowotworowych powodując ich nieodwracalne uszkodzenie. Skutkuje to ich obumarciem a ich pozostałości są usuwane przez układ limfatyczny.

Urządzenie przeznaczone jest do leczenia nowotworów, trzustki, wątroby, prostaty, nerek i płuc.

Metoda ta stanowi aktualnie doskonałą alternatywę szczególnie dla zabiegów radykalnej prostatektomii oraz radioterapii, gdyż wyklucza ona powikłania takie jak nietrzymanie moczu i zaburzenie erekcji.

W przypadku raka trzustki i wybranych raków wątroby stanowi często jedyną możliwość radykalnego leczenia.

 

Zalety technologii NanoKnife:

•   możliwość leczenia pacjentów, którzy nie kwalifikowali się na operację ze względu na umiejscowienie zmian

•   możliwość wielokrotnego powtarzania zabiegu

•   zmniejszone prawdopodobieństwo wystąpienia powikłań po zabiegu

•   brak oddziaływania termicznego na leczone tkanki – elektroporacja działa jedynie na miejsce docelowe z oszczędzeniem struktur kolagenowych; naczynia i nerwy oraz inne struktury anatomiczne nie ulegają uszkodzeniu

•   wszelkie pozostałości zniszczonych tkanek są usuwane samoczynnie w wyniku naturalnych procesów w organizmie w okresie paru tygodni po wykonanym zabiegu

•   możliwość przeprowadzenia zabiegu w obszarze występowania dużych naczyń krwionośnych, a także w szczególnie kłopotliwych lokalizacjach (np. guzy trzustki, wnęka wątroby)

•   szczegółowe obrazowanie stref ablacji pod kontrolą obrazu TK lub USG podczas przeprowadzania zabiegu

•   minimalne dolegliwości bólowe lub ich zupełny brak

•   niezwykle krótkotrwały okres hospitalizacji, absencji i rekonwalescencji po zabiegu

•   zachowanie dotychczasowych funkcji leczonego organu

Nanoknife jest rozwiązaniem chirurgicznym skierowanym do Pacjentów ze zmianami nowotworowymi, które ze względu na swoją szczególnie problematyczną lokalizację do tej pory z medycznego punktu widzenia uznawane były za guzy nieoperacyjne i możliwe było jedynie  leczenie paliatywne (objawowe) a nie przyczynowe – radykalne.

System NanoKnife jest całkowicie bezpiecznym i mało inwazyjnym sposobem leczenia w porównaniu z innymi obecnie stosowanymi technikami medycznymi do walki z nowotworami, w szczególności gdy leczenie dotyczy przypadków raka trzustki i prostaty.