Jeśli Pacjent chce być leczony w naszej Klinice musi odbyć wizytę kwalifikacyjną. Podczas tej wizyty lekarz omawia Państwa stan zdrowia i informuje o możliwościach leczenia. Wspólnie z Państwem podejmuje decyzję o planowanym zabiegu/operacji, informuje o niezbędnej diagnostyce, przebiegu hospitalizacji i planowanej długości pobytu w Klinice. Wszystkie te informacje zostają zapisane w Karcie Kwalifikacyjnej. Wypełniona Karta Kwalifikacyjna jest podstawą zawarcia umowy na leczenie.

Po wizycie kwalifikacyjnej Opiekun Pacjenta dokładnie zapozna Państwa z dalszymi procedurami, zaplanuje przebieg hospitalizacji, wyjaśni kwestie finansowe, a przede wszystkim przedstawi umowę na leczenie i odpowie na pytania.