Konsultacja lekarska

Badanie lekarskie czyli konsultacja z chirurgiem bariatrą obejmuje między innymi następujące tematy:

 • czynniki, (występowanie otyłości w rodzinie) które wywołały chorobę otyłości,
 • omówienie prób podjętych przez pacjenta w celu redukcji masy ciała i ich efektów,
 • schorzenia współwystępujących, np. cukrzyca, nadciśnienie tętnicze,
 • omówienie typów operacji bariatrycznych, ich możliwych rezultatów i powikłań

Jeśli pacjent choruje przewlekle, wówczas podczas konsultacji powinien mieć ze sobą posiadaną dokumentację medyczną. Podczas konsultacji pacjent otrzymuje od lekarza listę potrzebnych badań oraz „zalecenia przedoperacyjne”, które precyzyjnie określają wszelkie czynności, które należy wykonać przed zabiegiem. Instrukcje te są uzależnione od rodzaju zabiegu. Podczas konsultacji należy bezwzględnie zgłosić wszystkie przyjmowane leki, również te dostępne bez recepty. Odnosi się to w szczególności do leków zawierających kwas acetylosalicylowy czyli np. Acard, Aspiryna czy Polopiryna. Jest to istotne z uwagi na fakt, iż leki z kwasem acetylosalicylowym upośledzają proces krzepnięcia krwi. Termin operacji kobiet nie powinien być zaplanowany w czasie menstruacji.

Inne konieczne konsultacje:

 • anestezjologiczna

Zgodnie z przepisami przy operacji planowanej wymagana jest konsultacja z anestezjologiem. W trakcie tego badania należy przedstawić dokumentację medyczną dotyczącą aktualnych oraz przebytych chorób oraz wyniki laboratoryjne i konsultacje specjalistyczne. Anestezjolog ocenia bezpieczeństwo znieczulenia i kwalifikuje pacjenta do zabiegu.

 • psychologiczna
 • dietetyczna

 

Konsultacje warunkowe:

 • pulmonologiczna,
 • laryngologiczna,
 • kardiologiczna,
 • ginekologiczna

 


WAŻNE!!!

Badania laboratoryjne potrzebne do zabiegu ważne są tylko 30 dni

RTG 2 lata.

Gastroskopia 2 miesiące.

ZAPYTAJ O ZABIEG