Istota badań przed operacją bariatryczną

Wykonanie wszystkich niezbędnych badań przed zabiegiem jest kluczowe, aby zapewnić pacjentowi maksymalne bezpieczeństwo podczas operacji.

Konsultacja lekarska

Badanie lekarskie czyli konsultacja z chirurgiem bariatrą obejmuje między innymi następujące tematy:

 • czynniki, (występowanie otyłości w rodzinie) które wywołały chorobę otyłości
 • omówienie prób podjętych przez pacjenta w celu redukcji masy ciała i ich efektów
 • schorzenia współwystępujących, np. cukrzyca, nadciśnienie tętnicze
 • omówienie typów operacji bariatrycznych, ich możliwych rezultatów i powikłań

Jeśli pacjent choruje przewlekle, wówczas podczas konsultacji powinien mieć ze sobą posiadaną dokumentację medyczną. Podczas konsultacji pacjent otrzymuje od lekarza listę potrzebnych badań oraz „zalecenia przedoperacyjne”, które precyzyjnie określają wszelkie czynności, które należy wykonać przed zabiegiem. Instrukcje te są uzależnione od rodzaju zabiegu. Podczas konsultacji należy bezwzględnie zgłosić wszystkie przyjmowane leki, również te dostępne bez recepty. Odnosi się to w szczególności do leków zawierających kwas acetylosalicylowy czyli np. Acard, Aspiryna czy Polopiryna. Jest to istotne z uwagi na fakt, iż leki z kwasem acetylosalicylowym upośledzają proces krzepnięcia krwi. Termin operacji kobiet nie powinien być zaplanowany w czasie menstruacji.

Pozostałe konsultacje

 • konsultacja psychologiczna
 • konsultacja dietetyczna
 • konsultacja anestezjologiczna

Zgodnie z przepisami przy operacji planowanej wymagana jest konsultacja z anestezjologiem. W trakcie tego badania należy przedstawić dokumentację medyczną dotyczącą aktualnych oraz przebytych chorób oraz wyniki laboratoryjne i konsultacje specjalistyczne. Anestezjolog ocenia bezpieczeństwo znieczulenia i kwalifikuje pacjenta do zabiegu.

Wyżej wymienione konsultacje odbędziecie Państwo bezpośrednio w Klinice Chirurgii Mazan

Konsultacje warunkowe

Jeżeli pacjent cierpi na przewlekłe choroby m. in. serca czy płuc, powinien odbyć dodatkową konsultację z odpowiednim specjalistą np.:

 • pulmonologiem
 • laryngologiem
 • kardiologiem
 • ginekologiem

Wymagane badania

 • morfologia krwi
 • glukoza
 • kreatynina
 • jonogram (Na, K, Ca)
 • APTT
 • INR
 • mocz
 • grupa krwi
 • antygen HBs
 • przeciwciała anty HCV
 • bilirubina całkowita
 • aminotransferaza asparaginianowa
 • aminotransferaza alaninowa
 • fosfataza alkaliczna
 • fibrynogen
 • cholesterol całkowity, LDL, HDL, trójglicerydy
 • białko całkowite
 • poziom żelaza
 • TSH, fT3, fT4
 • profil lipidowy we krwi
 • EKG
 • rtg klatki piersiowej
 • gastroskopia
 • usg jamy brzusznej
 • usg Doppler naczyń kończyn dolnych
 • spirometria
 • UKG – „echo serca”

WAŻNE – Badania laboratoryjne potrzebne do zabiegu ważne są tylko 30 dni, RTG 2 lata, a gastroskopia 2 miesiące.

Masz wątpliwości? Zapytaj o zabieg!