Mankietowa (rękawowa) resekcja żołądka (ang. Sleeve Gastrectomy – SG)

Laparoskopowa mankietowa resekcja żołądka (znana także jako rękawowa resekcja żołądka) jest obecnie najczęściej wykonywanym zabiegiem bariatrycznym na świecie. W dużym skrócie operacja polega na usunięciu 75% żołądka wytwarzając wąski „rękaw” nowego żołądka o pojemności zmniejszonej o 90%. Wycięte zostaje niemal 4/5 żołądka z pozostawieniem mankietu wzdłuż krzywizny małej wraz z częścią przedodźwiernikową. Wycięcie znacznej części żołądka wraz z dnem powoduje zmniejszenie wydzielania greliny, a co za tym idzie – obniżenie uczucia głodu. Oprócz zmniejszenia objętości żołądka, przyspiesza się również przechodzenie pokarmu do dalszych części przewodu pokarmowego i zmienia się wydzielanie hormonów uczestniczących w regulacji mechanizmu głód-sytość. Rezultatem zabiegu jest redukcja masy ciała średnio o 60-66% nadwagi. Jest to operacja, która może być wykonana jako jedyna procedura, ale także można ją wykorzystać jako pierwszy etap leczenia u osób z BMI >50 kg/m2 . W kolejnym etapie można wykonać operacje ominięcia żołądkowo-jelitowego lub wyłączenia żółciowo-trzustkowego.

Wyłączenie żołądkowe

Gastric Bypass

bariatria Katowice

Mini Gastric Bypass

chirurgia bariatryczna

Operacje wyłączenia żołądkowego są stosowane z powodzeniem od ponad 30 lat. Polega na wytworzeniu z części żołądka małego zbiornika, do którego doszywa się jelito cienkie. W rezultacie pokarm przechodzi jedynie przez przełyk, niewielki zbiornik żołądka oraz dalszy odcinek jelita cienkiego omijając większą część żołądka, dwunastnicę i pierwsze część – w zależności od metody 150-250cm -jelita cienkiego. Efektem zabiegu jest redukcja masy ciała o około 70% nadwagi.

Źródło: http://dieta.mp.pl/odchudzanie/leczeniechirurgiczne/show.html?id=63454

Obecnie istnieją dwie możliwości wykonania operacji wyłączenia żołądkowego:

  • Roux-en-Y Gastric Bypass (RYGBP) – klasyczna metoda wymagająca wytworzenia dwóch zespoleń na przewodzie pokarmowym.

  • Mini Gastric Bypass (MGB) – metoda uproszczona wymagająca wytworzenia jednego zespolenia jelitowo żołądkowego. Szeroko stosowana od kilku lat, o skuteczności porównywalnej do metody klasycznej.

Plikacja żołądka (Gastric Plication)

Jest stosunkowo nową procedurą i dlatego jest nadal uważana za „metodę eksperymentalną”. Wykonywana jest w znieczuleniu ogólnym metodą laparoskopowe. Jest zabiegiem mającym na celu zmniejszenie rozmiarów żołądka poprzez zagłębienie dna i krzywizny większej do wnętrza żołądka. Za pomocą szwów zmniejsza się w sposób znaczący objętość żołądka poprzez jego plikację – obszycie żołądka wzdłuż jego zewnętrznej krzywizny. U pacjentów po zabiegu następuje redukcja pojemności żołądka o około 60-80%. Zabieg umożliwia ograniczenie ilości spożywanych pokarmów oraz skuteczne zmniejszenie masy ciała. Zaletą jest to, że jest odwracalna procedura, jako że nie wymaga usunięcia części żołądka.

W naszej klinice leczymy również pacjentów mających mniejsze problemy z utrzymaniem prawidłowej wagi ciała oraz pacjentów z otyłością chorobliwą. Prowadzimy terapię dla dzieci i dorosłych. Informacje na ten temat znajdą Państwo na stronie Dietetyka

Po zakończonym leczeniu, pacjenci mogą skorzystać z pomocy w zakresie chirurgii plastycznej (plastyki powłok brzucha, ud, liposukcje).

Masz wątpliwości? Zapytaj o zabieg!