WYCENA ZABIEGU

Ostateczna cena zabiegu zawsze jest ustalana indywidualnie podczas konsultacji z lekarzem operatorem. Uzgodniona podczas konsultacji cena obejmuje zabieg operacyjny wraz z niezbędnym znieczuleniem, pooperacyjną wizytę kontrolną oraz zdjęcie szwów. W przypadku operacji wykonywanych w znieczuleniu ogólnym lub dożylnym cena ta obejmuje również pobyt w klinice do dnia następnego wraz z dyżurem pielęgniarskim.

Czas oczekiwania na zabieg jest uzależniony od lekarza – operatora oraz dyspozycji pacjenta. Średnio jest to od 1 do 3 tygodni. Czas oczekiwania może ulec zmianie.

PŁATNOŚĆ

Po uzgodnieniu ceny zabiegu z lekarzem operatorem i ustaleniu termin zabiegu, pracownik rejestracji przedstawia Państwu umowę na zabieg. W umowie znajdują się informacje o zaliczce wynoszącej 30% wartości zabiegu. Termin płatności zaliczki to 3 tygodnie lub data indywidualnie ustalona z pracownikiem rejestracji. W przypadku jeżeli termin zabiegu wyznaczony jest w ciągu najbliższych 7 dni, zaliczka powinna zostać wpłacona w ciągu 2 dni. W przypadku braku wpłaty zaliczki w obowiązującym terminie klinika jest uprawniona do odwołania wcześniej zaplanowanego zabiegu. Wpłacenie przedpłaty gwarantuje dotrzymanie terminu operacji oraz utrzymanie ustalonej podczas konsultacji ceny zabiegu bez względu na jakiekolwiek podwyżki. Zaliczka nie podlega zwrotowi, gdy zabieg nie może się odbyć z powodów leżących po stronie pacjenta, a w szczególności w przypadku gdy:

– braku jest kompletu wyników zleconych badań laboratoryjnych

–  pacjent nie przestrzega przedoperacyjnych zaleceń lekarskich, w szczególności tych odnoszących się do pozostania na czczo przed zabiegiem, odstawienia leków zaburzających krzepliwość krwi, czy przyjmowania zaleconych leków

– stan zdrowia pacjenta nie pozwala na dopuszczenie go do zabiegu

– nie zostanie uiszczona pełna opłata za zabieg

– pacjent odwoła zaplanowany na konkretny termin zabieg w okresie krótszym niż 5 dni od terminu operacji

Za zabieg w klinice można zapłacić gotówką (PLN), kartą płatniczą lub przelewem. Opłatę należy uiścić najpóźniej w dniu zabiegu. W przypadku dokonania płatności przelewem, prosimy o dostarczenie potwierdzenia wykonania transakcji.

 

ZAPYTAJ O ZABIEG