Czym jest bariatria?

Bariatria to obszerna dziedzina chirurgii, polegająca na zastosowaniu różnorodnych technik operacyjnych, mających na celu trwałe zmniejszenie objętości żołądka.

Chirurgiczne leczenie otyłości

Zgodnie z zaleceniami Amerykańskiego Towarzystwa Chirurgów Endoskopowych i Przewodu Pokarmowego (Society of American Gastrointestinal and Endoscopic Surgeons – SAGES) i Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Endoskopowej (European Association for Endoscopic Surgery -EAES) powstałymi na podstawie zaleceń Narodowego Instytutu Zdrowia Stanów Zjednoczonych (National Institute of Health -NIH) wskazaniem do chirurgicznego leczenia otyłości jest BMI > 40 kg/m2 lub BMI > 35kg/m, któremu towarzyszy co najmniej jedna z następujących chorób: nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, astma, choroba niedokrwienna serca, bezdech senny, choroba zwyrodnieniowa stawów, choroby tarczycy i depresja.

Wymienione wartości BMI dotyczą aktualnego wskaźnika lub udokumentowanego w przeszłości i należy podkreślić, że:

  • utrata masy ciała na skutek intensywnego leczenia przed operacją (pacjenci, u których BMI okazał się niższy niż wartość wymagana do operacji) nie jest przeciwwskazaniem do planowanej operacji bariatrycznej
  • operacja jest wskazana u chorych, którzy zaczęli ponownie tyć po znacznym ubytku masy ciała w wyniku leczenia zachowawczego

Należy rozważyć również wykonanie zabiegu chirurgicznego u pacjentów, u których mimo leczenia zachowawczego nie uzyskuje się redukcji masy ciała lub ma ona charakter nietrwały. Kandydatami do operacji bariatrycznej są także pacjenci z I/II* otyłości, u który choroba ma znamienny wpływ na ograniczenia w życiu codziennym i bezpośredni związek z zaburzeniami natury depresyjnej.

Potencjalni kandydaci do operacji powinni spełniać także dodatkowe kryteria, takie jak wysoka motywacja z kilkoma nieudanymi próbami odchudzania za pomocą modyfikacji stylu życia i diety, zrozumienie na czym polega leczenie i brak zaburzeń psychicznych.

Zalecenia w Polsce

Polskie zalecenia, opublikowane w 2009 roku przez komisję ekspertów Sekcji Chirurgii Bariatrycznej i Metabolicznej Towarzystwa Chirurgów Polskich oparto na wytycznych EAES z niewielkimi uzupełnieniami uwzględniającymi zalecenia światowej Bariatryczno – Naukowej Grupy Badawczej BSCG (Bariatric Scientific Collaborative Group).

W Klinice Chirurgii Mazan operacje z zakresu chirurgii bariatrycznej i metabolicznej są wykonywane po uprzedniej kwalifikacji pacjent obejmującej wykonanie zaleconych badań dodatkowych i niezbędnych konsultacji medycznych.

Masz wątpliwości? Zapytaj o zabieg!